br להיפתח מחדש: תיקשור עם בשאר - על כרישים -->

יום שלישי

תיקשור עם בשאר - על כרישים

תקשור על כרישים

___


אתה מדבר על איך לוויתנים ודולפינים משרתים אותנו בכדור הארץ. האם כרישים גם משרתים יעוד מסוים?

כן כמובן.

איזה תפקיד הם משרתים?

ובכן, כרישים הם לא יונקים, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בכדור הארץ.
האם אתה יודע שלויתנים הם החיה המוגנת ביותר בכדור הארץ? אחרי הלויתנים - הפילים. בגלל שלשניהם יש את אותו התדר. הלויתנים עושים את תפקידם בתוך האוקיינוסים והפילים עושים את תפקידם על האדמה (דרך זה שהם נודדים). תפקידם מאוד חשוב בלהעלות את המודעות בכדור הארץ ואפשר להסתכל על זה יותר כשימור המודעות והאיזון של כדור הארץ. הדולפינים עושים את אותו הדבר אך בתדרים אחר, כי הם גם סוג של לויתנים.מה שכרישים עושים, יש להם 2 תפקידים חשובים. התפקיד הראשון שאתם כבר מכירים, הם מאזנים את האנרגיה של האוקינוסים במערכת הביולוגית שלה. הם טורפים. וכאשר הם טורפים הם מאזנים את המערכת הזאת. ללא הכרישים האוקינוס ימות תוך 50 שנה בערך. הוא באמת ימות, וזה לא חדשות טובות.

התפקיד השני שהוא תפקיד אנרגטי, בו יש להם ייעוד להיות ב…. אני לא יודע בדיוק איך להעביר את המסר הזה דרך ליאב, אבל זאת אנרגיה של דממה. מה שאני אומר הוא שיש להם כוח להביא את האנרגיה של כדור הארץ, של האוקינוסים והימים לתוך דממה. אני אנסה לתרגם את זה נכון - מה שאני מתכוון בדממה… דרך דממה אתה מביא אנרגיה שהיא כלום, אין שם אנרגיה. אתה מכיר את המושג zero point energy? 

זה האיזון במקום שיש אנרגיה ואין אנרגיה. זאת האנרגיה הכי שקטה ובעלת דממה הכי עמוקה שקיימת. והם מביאים את הדממה הזאת. הלוייתנים לא יכולים לעשות זאת וגם לא הדולפינים, במיוחד לא הדולפינים, הם מאוד קולניים, גם הלויתנים שרים. ויש משהו מאוד רגשי בדרך שהם נעים ומתנהלים בתוך הים, הם מביאים תדרים מיוחדים לתוך האוקיאנוס.

אבל לכרישים יש את הדממה הזאת. זאת הסיבה שהם כל כך מפחידים. אתה מסתכל על כריש ואתה לא רואה דבר. אתה פשוט רואה כלום. ריק… ואתה יודע שהכלום הזה יאכל אותך או שלא יעשה דבר. זאת הסיבה שהם בדרך כלל יורדים מאוד עמוק בכדור הארץ. הם נמצאים עמוק בתוך המים, למרות שהם הרבה עולים בשביל לצוד, אבל אז הם יורדים שוב. הם אוהבים את העומקים בגלל שהדממה והשקט מאוד עמוקים שם, זאת הסיבה שהם אוהבים להיות שם.

אז הם בעצם מאזנים את הלויתנים ודולפינים שמשמיעים קולות?

כן, בצורה כלשהי כן. הם למעשה מאזנים את כל החיים בתוך האוקיאנוס.

תוקשר על ידי ליאב.

אין תגובות:

מאמרים פופולארים:

מאמרים נוספים